Akceptácia a humanizmus na prvom mieste

Akceptácia a humanizmus na prvom mieste

Cieľom divadla Nomantinels je šírenie humanistických myšlienok, ochrana ľudských práv, odstraňovania prejavov diskriminácie v spoločnosti, podpora ľudských práv LGBTI ľudí, podpora rodovej rovnosti a snaha o rozvoj občianskej spoločnosti. 

Robí tak prostredníctvom kultúry, cez divadelné inscenácie (www.nomantinels.sk), vydávanie magazínu QYS (www.qys.sk), realizáciu festivalov (www.dramaqueer.sk), workshopov a diskusií (www.duhovyrok.sk), ktoré môžu zasiahnuť do formovania predstáv o rôznych menšinách a prispieť k akceptácii inakosti.


1. Môj dar

Výška pravidelného daru / mesiac
€/m
Vaša pravidelná podpora nám umožní realizovať kultúrne projekty.

2. Moje údaje

Meno *

Priezvisko *

E-mail *

3. Spôsob platby


Potvrdením údajov súhlasíte s pravidlami používania Darujme.sk. V ďalšom kroku Vás presmerujeme na stránku, kde bezpečne vyplníte Vaše platobné údaje. Po úspešnom prijatí daru Vám zašleme informačný email. Ďakujeme!

Každé euro, ktoré nám pošlete, má pre nás vďaka Slovenskej sporiteľni dvojnásobnú hodnotu. 

Slovenská sporiteľňa sa zaväzuje, že zdvojnásobí vyzbieranú sumu od podporovateľov až do výšky 2 000 eur na každý projekt. Po dosiahnutí tejto sumy sa matching zo strany sporiteľne ukončí, avšak crowdfundingová kampaň pobeží ďalej bez násobenia prijatých darov. Ďakujeme.